Коридори и антрета

Не се задържаме често в тези помещения, но и на тях трябва да се отдели малко внимание.